Tiếng Việt   English  

Lịch Phục Vụ

I. GIỜ LÀM VIỆC:
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng: 8h00 - 11h30 Chiều: 13h30 - 17h00
II. GIỜ PHỤC VỤ:
Áp dụng cho Phòng Đọc Mượn
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng: 8h00 - 11h00 Chiều: 14h00 - 16h30

Khảo sát Online

Hướng dẫn khai thác tài liệu trên Dspace

Phiếu khảo sát thử nghiệm khai thác nguồn TNS