Tiếng Việt   English  
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://118.69.183.45:8080/jspui/handle/LSS/28
Nhan đề: Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời - Tập 1
Tác giả: VTV
Từ khoá: Biển đảo
Phim tài liệu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đài Truyền hình TP.HCM (HTV)
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong các thời Đinh - Tiền Lê – Lý - Trần - Hậu Lê - Nguyễn qua các tư liệu, bản đồ, châu bản của các triều đại phong kiến Việt Nam cũng như sau này.
Mô tả: Phim dài 30 phút
Định danh: http://localhost/jspui/handle/LSS/28
Bộ sưu tập: Video Về Biển Đảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời - Tập 1.mp4Tài liệu được cung cấp tại Thư viện KHXH. 472.55 MBVideo QuicktimeXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.