Tiếng Việt   English  
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://118.69.183.45:8080/jspui/handle/LSS/29
Nhan đề: Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời - Tập 2
Tác giả: VTV
Từ khoá: Biển đảo
Phim tài liệu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đài Truyền hình TP.HCM (HTV)
Mô tả: 30 phút
Định danh: http://192.168.1.128:8080/jspui/handle/LSS/29
Bộ sưu tập: Video Về Biển Đảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời - Tập 2.mp4Bản quyền được cung cấp Bởi VTV169.39 MBVideo QuicktimeXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.